Vai atklāt BBcode informāciju izlemj administrātors. Ja BBcode ir ietverts, tad saite uz "BBCode" tiks attēlota, kad sastādīsiet/rediģēsiet ziņojumus vai jūsu parakstu. BBkodi ir tagu kopums, kas ietekmē teksta noformējumu (izskatu) šajā forumā. BBkodi principā ir līdzīgi un analoģiski HTML. Zemāk ir saraksts ar BBkodiem un paskaidrojums par to izmantošanu.

Teksta stils var tikt izmainīts, ievietojot to noteiktos tagos.

[b]Treknraksts[/b] rezultāts Treknraksts
[u]Pasvītrots teksts[/u] rezultāts Pasvītrots teksts
[i]Slīpraksts[/i] rezultāts Slīpraksts
[color=#FF0000]Sarkans teksts[/color] rezultāts Sarkans teksts
[color=blue]Zils teksts[/color] rezultāts Zils teksts
[b][u]Pasvītrots treknraksts[/u][/b] rezultāts Pasvītrots treknraksts
[h]Virsraksta teksts[/h] rezultāts
Virsraksta teksts

Jūs varat pievienot saites uz citiem dokumentiem vai e-pasta adresēm, izmantojot sekojošus tagus:

[url=http://www.autonews.lv/forums/]Autonews.LV[/url] rezultāts Autonews.LV
[url]http://www.autonews.lv/forums/[/url] rezultāts http://www.autonews.lv/forums/
[email]name@example.com[/email] rezultāts name@example.com
[email=name@example.com]Mana e-pasta adrese[/email] rezultāts Mana e-pasta adrese

Lai citētu tekstu izmantojiet citēšanas tagu. Jūs varat izmantot citēšanu, nenorādot autora vārdu.

[quote=James]Citēt šo tekstu.[/quote] Citējamā teksta autora izvade.
James rakstīja:

Citēt šo tekstu.

[quote]Citēt šo tekstu.[/quote] Citējamā teksta izvade.

Citēt šo tekstu.

kad jūs ievietojat tekstā kodu, pārliecinieties, ka izmantojat tagu "code". Šajā tagā ievietoto tekstu nav iespējams izmainīt ar citu tagu. Garam koda gabalam, kurš neievietojas ziņojuma laukā, būs pieejama ritināšanas josla.

[code]Koda teksts.[/code] Taga "code" izmantošanas rezultāts.
Koda teksts.
[code]Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals. .[/code] rezultāts - ritināšanas josla ziņojuma laukā.
Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals.Šis ir garš koda teksta gabals. .

Lai izveidotu saraktu Jūs varat izmantot tagu "list". Jūs varat radīt trīs šā taga izmantošanas variantus.

[list][*]Kāds punkts 1.[/*][*]Kāds punkts 2.[/*][*]Kāds punkts 3.[/*][/list] rezultāts - результат - marķēts saraksts список.
  • Kāds punkts 1.
  • Kāds punkts 2.
  • Kāds punkts 3.
[list=1][*]Kāds punkts 1.[/*][*]Kāds punkts 2.[/*][*]Kāds punkts 3.[/*][/list] rezultāts - numurēts saraksts.
  1. Kāds punkts 1.
  2. Kāds punkts 2.
  3. Kāds punkts 3.
[list=a][*]Kāds punkts 1.[/*][*]Kāds punkts 2.[/*][*]Kāds punkts 3.[/*][/list] rezultāts - saraksts alfabēta numerācijā.
  1. Kāds punkts 1.
  2. Kāds punkts 2.
  3. Kāds punkts 3.